disclaimer

cursussen van dbieb is een initiatief van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân (dbieb). dbieb heeft haar uiterste best gedaan de informatie, producten en diensten die op deze pagina te vinden zijn zo zorgvuldig en foutloos mogelijk aan te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat informatie niet volledig of onjuist wordt weergegeven of dat bepaalde informatie na verloop van tijd gedateerd, niet meer juist of onvolledig is.

dbieb is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van of het vertrouwen op de op deze website aangeboden informatie.

Heb je vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen per e-mail.

Inloggen
Copyright © 2019 - e-mail: