Thema's

Verfijnen
De cursus start in:
Waar?

Wetenschap over het Wad; alle lezingen

Locatie: Bibliotheek Leeuwarden
10-02-15 t/m 17-03-15
In samenwerking met de Waddenacademie verzorgt Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. Achtereenvolgens staan de geologie, ecologie, economie, cultuurhistorie en het klimaat van het Wad centraal.
Per avond te boeken, hele reeks met korting.


Lezing 1: Ontwikkeling van het Wad in tijd en ruimte
Spreker: Hessel Speelman


Het Waddengebied zoals we dat nu kennen, is het resultaat van processen op verschillende tijd- en ruimteschalen: van oeroud tot nu, van diep in de aarde tot aan (en boven) het aardoppervlak en van golfribbeltjes tot grote eilanden. Drie thema's worden besproken. Als eerste de ondergrond van het Waddengebied, met ook winning van bijvoorbeeld aardgas en grondwater en de effecten daarvan. Als tweede het ontstaan en de ontwikkeling van het Waddengebied vanaf de laatste ijstijd tot heden. En als derde de morphodynamiek van de Wadden (de klein- en grootschalige sedimentdynamiek) die de grondslag vormt van de status van de Wadden als Werelderfgoed.


Lezing 2:  De ecologie van het Wad
Lezing: Katja Philippart


Als je aan de rand van de Waddenzee staat, tot aan je knieën in het slik, zie je slechts het topje van de ijsberg van het wonderlijke leven in de Waddenzee. Tijdens de lezing duiken we dieper in die modder om te kijken wat er leeft, wie wat eet en hoe er door planten en dieren een continue strijd wordt geleverd met de elementen. Hoe de Waddenzee een onmisbare schakel is in het leven van vissen, vogels en zeehonden. Waarom de Waddenzee tot de rijkste en meest dynamische natuurgebieden ter aarde behoort, waarbij andere gebieden zoals tropische regenwouden en koraalriffen verbleken. We beschouwen de kwetsbaarheid van het gebied, maar ook hoe (als het verleden een garantie is voor de toekomst) menselijk ingrijpen het tij kan keren.


Lezing 3: Werken en wonen in het Waddengebied
Spreker: Jouke van Dijk


Het Waddengebied wonen mensen die werk en inkomen willen in en langs de rand van een uniek natuurgebied met de Werelderfgoed-status en met een kwetsbaar ecosysteem. De vraag is hoe je dat kunt combineren. Hoe staat het met de ontwikkeling van de bevolking en de leefbaarheid, en met de economie en arbeidsmarkt? In het Waddengebied vinden vele economische activiteiten plaats: toerisme, landbouw, visserij, gaswinning, zoutwinning, energieproductie, havens et cetera. Welke activiteiten passen wel en welke niet in of bij het Werelderfgoed Wadden? Kunnen natuur en economie elkaar versterken of moeten we kiezen voor het een of het ander? Wie moet/mag die keuzes maken en wie draagt de lusten en de lasten?


Lezing 4: Waddenzee - Waddenland
Spreker: Meindert Schroor


Het Waddengebied is meer dan een natuurgebied. Het is al eeuwenlang ook een landbouwgebied, een leverancier van grondstoffen en energie, van menselijk kapitaal en ruimte. Tegenover het vijftigtal eilanden staat een minstens zo groot aantal kustregio's. Elk met hun eigen kenmerken, maar vooral met overeenkomstige trekken. Op dat laatste zal in de lezing worden ingegaan.


Lezing 5: Wadden in tijden van klimaatverandering
Spreker: Pier Vellinga


Een warmer klimaat zal vakantie op de eilanden een stuk aantrekkelijker maken. Zijn we daar klaar voor? Maar ook: wat zijn de gevolgen als de zeespiegel een meter stijgt in de levensduur van de kinderen die nu worden geboren? Verdrinkt het waddengebied of gaan eilanden achteruit om de zandhonger van de Waddenzee te stillen. Hoe sterk moeten de dijken zijn om ons land te beschermen? Kunnen we klimaatverandering nog tegenhouden? U hoort over de kansen en bedreigingen voor de wadden, de eilanden en de vaste kust.

.Bibliotheekleden ontvangen 10% korting op de cursusprijs!


Heeft u belangstelling voor deze cursus? Stuur dan een mail naar dbieb, onder vermelding van de naam en locatie van de cursus.
Prijs: € 14,00
Aantal lessen: 5
Periode:  10-02-15 t/m 17-03-15
Adres: Blokhuisplein 40
8911LJ Leeuwarden
Min. aantal deelnemers:    8
Max. aantal deelnemers:    50
Docent:  Sprekers Waddenacademie Diverse
Standaard prijs:    € 14.00
Cursuscode:    QKC.3.1002a


Grotere kaart weergeven

Vertrekpunt:

Les Dag Tijd
1 10-02-15 19:30 - 21:00
2 17-02-15 19:30 - 21:00
3 03-03-15 19:30 - 21:00
4 10-03-15 19:30 - 21:00
5 17-03-15 19:30 - 21:00
Mijn account
Copyright © 2019 - e-mail: